Styrelsen

Ordförande
Thorvald Carnåsen
0722-035920
thorvald.carnasen@skatteverket.se
Vice Ordförande
Andreas Hansson
 0705-747849
 andreas_hansson0502@hotmail.com
Kassör
Elmin Kurbegovic
 010-4764153
 elmin.kurbegovic@vgidrott.se
Ledamot
Per Jagemark
 010-476 41 50
 per.jagemark@vgidrott.se
Sekreterare
Claes Berndtsson
 0705-248379
 claes.berndtsson@telia.com
Suppleant
Kent Ölander
 kent.olander@bahnhof.se
Suppleant
Sabina Kitti Ölander
 sabina.kitti-olander@boras.se
Valberedning
Lars-Erik Hansson
 0731-567393
Valberedning
Gunnar Gustavsson
 0768-885755

 

Revisor
Göran Odqvist
Revisor
Jari Isoma